Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
02.11.15 - 16.11.15 Oznámení návrh zprávy o uplatnování územního plánu Městský úřad Nymburk
07.09.15 - 22.09.15 Informace o zasedání OU Vestec
23.06.15 - 08.07.15 Záměr pronájmu pozemku p.č.101/3(část) OU Vestec
27.05.15 - 01.07.15 RTB zavěrečný účet 2014, inventarizační zpráva 2014, závěrka 2014 RTB DSO
14.05.15 - 30.12.15 Seznam neznamých vlatníků Úřad pro zastupování státu Uřad pro zatup.státu
29.04.15 - 30.05.15 Veřejná vyhláška FU FU Nymburk
21.04.15 - 22.06.15 Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - Návrh opatření obecné povahy Národní plán Povodí Labe Ministerstvo zemědělství, OU Vestec
14.04.15 - 11.05.15 Dlouhodobý výhled obce Vestec na rok 2015 - 2017 OU Vestec
26.03.15 - 13.04.15 Výzva k podání nabídky "Výměna platových dveří do budovy čp.88" Obec Vestec
03.12.14 - 04.01.15 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Katastrální úřad
01.12.14 - 15.12.14 RTB - rozpočtový výhled, rozpočtové opatření, návrh rozpočtu 2015 RTB
13.11.14 - 31.12.14 Návrh rozpočtu obce Vestec na rok 2015 OU Vestec
15.09.14 - 13.11.14 Oznámení katastrálního úřadu - o dokončení obnovy kat.operátu ... Kat.úřad
02.09.14 - 17.09.14 Záměr o prodeji pozemku OU Vestec
28.08.14 - 30.09.14 Nařízení města Nymburk č. 4/2014 Mesto Nymburk
24.07.14 - 15.08.14 Neznámý vlastník Úřad pro zastupovani státu ve věcech majetkových
16.07.14 - 31.07.14 Výzva k podání nabídky "Topení hasičská zbrojnice" OU Vestec
30.06.14 - 30.07.14 Smlouva o pachtu č. 21/2014 OU Vestec
15.05.14 - 09.10.14 Stanovení počtu zastupitelů OU Vestec
08.05.14 - 24.05.14 Oznámení o konání voleb 23.-24.5.2014 OBec Vestec
30.04.14 - 02.06.14 Veřejná vyhláška - dan z nemovitých věcí na rok 2014 FU pro Středočeský kraj
26.03.14 - 09.07.14 Nařízení Státní veterinární správy SVS
26.03.14 - 30.04.14 Dražební vyhláška soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 4
26.03.14 - 09.04.14 Oznamení o prodeji nemovitých věcí Urad pro zastupovaní státu ve věcech majetkových
20.03.14 - 31.12.14 Usnesení ze zápisu 3 2014 Obec Vestec
20.03.14 - 09.04.14 Neznamy vlastnik Urad pro zastupovani statu ve vecech majetkovych
20.03.14 - 07.04.14 Výzva k podání nabídky -Osazení orub na silnici č. 32924- Ou Vestec
03.03.14 - 17.12.14 Pracovní místa podpořená v rámci VPP ESFCR
28.02.14 - 17.03.14 Závěrečný účet obce Vestec za rok 2013 OU Vestec
17.01.14 - 17.02.14 Nabídka pozemku Státní pozemkový úřad
04.12.13 - 18.12.13 Výzva k podání nabídky na provedeni projektové dokumentace - rekonstukce místní komunikace a chodnků OU Vestec
25.11.13 - 15.12.13 Návrh rozpočtu RTB pro rok 2014 RTB
25.11.13 - 15.12.13 Návrh rozpočtového opatření č.3 pro rok 2013 RTB RTB
12.11.13 - 16.12.13 Návrh rozpočtu na rok 2014 OU Vestec
05.11.13 - 05.02.14 Oznámení o zamýšleném převodu pozemků Státní pozemkový úřad
25.09.13 - 10.10.13 Výzva na zpracování projektové dokumentace - Změna stavby před dokončením objektu čp. 89 OU Vestec
02.09.13 - 30.09.13 Ceny nadstandardu při výstavbě kanalizační přípojky - Firma Zepris dodala ceník nadstandardních prací, které nejsou součástí stavby tlakové kanalizace a přidělení dotace. V případě zájmu majitele nemovitosti si musí tyto práce hradit sám. OU Vestec
21.08.13 - 05.09.13 Oznameni o zahájení řízení ve věci ustanoveni opatrovníka dle ust § 32 spravního řádu OU Vestec
13.08.13 - 02.09.13 Nabídka na pronájem hospody OU Vestec
09.08.13 - 09.09.13 Veřejná nabídka pozemku Státní pozemkový úřad

Stránky