Knihovna

 V měsíci září 2008 byl zakoupen a zprovozněn počítač s připojením na internet pro knihovnu Vestec. Tímto Vám oznamujeme, že ho můžete začít využívat v úřední hodiny  knihovny, obecního úřadu nebo po domluvě se starostou obce.

Tento projekt se uskutečňuje za finanční podpory Středočeského kraje.

Obecní knihovna Vestec  se nachází v budově Obecního úřadu Vestec čp. 26

Provozní doba: pondělí  15.00 -  17.00  hod   (po předchozí domluvě je možný individuální termín návštěvy)

Kontaktní osoba:  Lenka Šteflová

Registrační poplatek:     10,- Kč

Poskytované služby: výpůjční služby (knižní fond více než 1 400 svazků)