Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
26.08.20 - 14.09.20 Záměr na pronájem pozemků Obec Vestec
22.07.20 - 15.08.20 Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce "Novostavba garáží, Vestec č.par. 8/2 na zhotovenou základovou desku" https://tenderarena.cz/#/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001854/zakazka/355141 Obec Vestec
19.05.20 - 04.06.20 Poptávka na zakázku "Dokončení zateplení budovy čp.89" na portálu zadavatele Obec Vestec
13.05.20 - 29.05.20 Zveřejnění záměru pravidel na prodej pozemku č. 11 Obec Vestec
12.05.20 - 30.06.20 Účetní závěrka za rok 2019 Obec Vestec
29.04.20 - 31.05.20 VaK a.s, zveřejnění položek výpočtu cen vodného a stočného VaK a.s.
29.04.20 - 15.05.20 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost Obec Vestec
24.04.20 - 11.05.20 Poptávkové řízení na zateplení budovy čp. 89 Obec Vestec
06.04.20 - 20.04.20 Veřejná vyhláška Min. zem. čj. 17110/2019-MZE-16212 Min zem
01.03.20 - 30.05.20 Rozpočtové opatření č. 1 2020 Obec Vestec
27.02.20 - 20.04.20 Závěrečný účet obec Vestec za rok 2019 NÁVRH Obec Vestec
27.02.20 - 20.03.20 Záměr směny části pozemku p.č. 289/1 za část p.č.č 929/5 Obec Vestec
28.01.20 - 28.02.20 Záměr na pronájem části pozemků Obec Vestec
27.01.20 - 10.03.20 Rozpočtová opatření č. 8/2020 Obec Vestec
10.12.19 - 24.02.20 Rozpočtové opatření č. 7 2019 Obec Vestec
27.11.19 - 30.12.19 Rozpočtové opatření č. 6 2019 Obec Vestec
31.10.19 - 19.11.19 Záměr prodeje parcel č. 2, 5, 7 Obec Vestec
05.10.19 - 27.11.19 Rozpočtové opatření č. 5 2019 Obec Vestec
10.09.19 - 25.11.19 Rozpočtové opatření č. 4 2019 Obec Vestec
31.07.19 - 30.12.19 Darovací smlouva Hasiči 10/2019 Obec Vestec
30.07.19 - 15.08.19 Výzva k podání nabídek "Novostavba garáží Vestec p.č.8/2 základy a základová deska" Obec Vestec
18.07.19 - 03.08.19 Záměr směny pozemku 891/34 za část 19/1 Obec Vestec
24.06.19 - 10.07.19 Rozhodnutí - kanalizační řád pro kan. sít v obci Křinec a Vestec Městský úřad Nymburk
11.06.19 - 11.09.19 Rozpočtové opatření č. 3 2019 Obec Vestec
03.06.19 - 17.10.19 Informace k akci II/329 Vestec most přes Mrlinu Městský úřad Nymburk
02.05.19 - 20.05.19 Oznameni o zahájení řízení - schválení kanalizačního řádu pro kanalizační síť Město Nymburk
30.04.19 - 16.09.19 Výzva k podání nabídek na zpracování ÚPO Vestec Obec Vestec
30.04.19 - 14.06.19 Závěrečný účet obec Vestec za rok 2018 Obec Vestec
29.04.19 - 13.06.19 zveřejnění porovnání výpočtu vodné a stočné VaK a.s.
26.04.19 - 31.05.19 Veřejná vyhláška FU
09.04.19 - 24.05.19 Informace o počtu a sídle volebního okrsku pro volby do EP OU Vestec
03.04.19 - 17.10.19 Veřejná vyhláška Ministerstvo zemědělství
03.04.19 - 24.06.19 Rozpočtové opatření č. 2 2019 Obec Vestec
20.03.19 - 30.04.19 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Obec Vestec
06.03.19 - 25.03.19 Záměr prodeje části pozemku p.č. 337 Obec Vestec
05.03.19 - 19.04.19 Oznamení veřejnou vyhláškou MeU Nymburk Město Nymburk
01.03.19 - 04.04.19 Rozpočtové opatření č. 1 2019 Obec Vestec
22.01.19 - 10.03.19 Rozpočtové opatření č. 6 2018 Obec Vestec
03.01.19 - 21.01.19 Záměr prodeje pozemku Obec Vestec
03.01.19 - 21.01.19 Záměr pronájmu část 802/4 a 870/24 Obec Vestec

Stránky