Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
04.12.20 - 31.12.20 Oznámení o projednávání zadání ÚP Nový Dvůr MeU Nymburk
24.11.20 - 20.12.20 Oznámeníi o zahájení řízení - umístění chodníků MeU Nymburk
16.11.20 - 30.12.20 Návrh střednědobý výhled 2022-2024 Obec Vestec
12.11.20 - 18.12.20 Návrh rozpočtu na rok 2021 Obec Vestec
12.11.20 - 30.12.20 Rozpočtové opatření č. 7 2020 Obec Vestec
02.11.20 - 16.12.20 Veřejná vyhláška o návrhu Územního plánu Dymokury Město Poděbrady
12.10.20 - 13.11.20 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání Exekutorský úřad Nymburk
07.10.20 - 30.12.20 Rozpočtové opatření č. 6 2020 Obec Vestec
23.09.20 - 31.12.20 Rozpočtové opatření č. 5 2020 Obec Vestec
26.08.20 - 14.09.20 Záměr na pronájem pozemků Obec Vestec
05.08.20 - 30.12.20 Rozpočtové opatření č. 4 2020 OU Vestec
22.07.20 - 15.08.20 Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce "Novostavba garáží, Vestec č.par. 8/2 na zhotovenou základovou desku" https://tenderarena.cz/#/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001854/zakazka/355141 Obec Vestec
25.06.20 - 13.12.20 Zápis č. 5/2020 Obec Vestec
18.06.20 - 30.12.20 Rozpočtové opatření č. 3 2020 OU Vestec
02.06.20 - 31.12.20 Schválený Závěrečný účet obce RTB za rok 2019 RTB
02.06.20 - 31.12.20 Schválená účetní závěrka obce RTB za rok 2019 RTB
19.05.20 - 04.06.20 Poptávka na zakázku "Dokončení zateplení budovy čp.89" na portálu zadavatele Obec Vestec
18.05.20 - 01.12.20 Rozpočtové opatření č. 2 2020 Obec Vestec
13.05.20 - 01.06.20 Zveřejnění záměru pravidel na prodej pozemku č. 11 Obec Vestec
13.05.20 - 30.09.20 RTB návrh závěrečného účtu, účetní závěrky RTB
12.05.20 - 30.06.20 Účetní závěrka za rok 2019 Obec Vestec
11.05.20 - 30.12.20 Schválený Závěrečný účet obce Vestec za rok 2019 Obec Vestec
29.04.20 - 31.05.20 VaK a.s, zveřejnění položek výpočtu cen vodného a stočného VaK a.s.
29.04.20 - 15.05.20 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost Obec Vestec
24.04.20 - 11.05.20 Poptávkové řízení na zateplení budovy čp. 89 Obec Vestec
06.04.20 - 20.04.20 Veřejná vyhláška Min. zem. čj. 17110/2019-MZE-16212 Min zem
01.03.20 - 30.05.20 Rozpočtové opatření č. 1 2020 Obec Vestec
27.02.20 - 20.03.20 Záměr směny části pozemku p.č. 289/1 za část p.č.č 929/5 Obec Vestec
27.02.20 - 20.04.20 Závěrečný účet obec Vestec za rok 2019 NÁVRH Obec Vestec
28.01.20 - 28.02.20 Záměr na pronájem části pozemků Obec Vestec
27.01.20 - 10.03.20 Rozpočtová opatření č. 8/2020 Obec Vestec
17.12.19 - 18.01.21 Rozpočet 2020 Obec Vestec
17.12.19 - 31.12.20 Rozpočet obce Vestec pro rok 2020 Obec Vestec
17.12.19 - 31.12.20 Rozpočet obce Vestec pro rok 2020 Obec Vestec
17.12.19 - 31.12.20 Rozpočet 2020 Obec Vestec
17.12.19 - 31.12.20 Rozpočet obce Vestec pro rok 2020 Obec Vestec
10.12.19 - 24.02.20 Rozpočtové opatření č. 7 2019 Obec Vestec
27.11.19 - 30.12.19 Rozpočtové opatření č. 6 2019 Obec Vestec
27.11.19 - 31.12.19 Návrh rozpočtu na rok 2020 Obec Vestec
27.11.19 - 11.12.20 Návrh rozpočtu na rok 2020 Obec Vestec

Stránky