Informace dle zákona č.106/1999 - poskytnuté informace

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
15.09.21 - 29.09.22 žádost o postytnutí informací dle 106/1999 Sb. 2021 a Obec Vestec
18.03.21 - 01.04.23 žádost o postytnutí informací dle 106/1999 Sb. 2021 Obec Vestec
16.02.21 - 18.03.25 Výroční zpráva za rok 2020 Obec Vestec
21.02.20 - 09.03.22 Výroční zpráva za rok 2019 OU Vestec
21.10.19 - 04.11.20 Žádost o poskytnutí iformace dle zák 106/1999 Sb. Obec Vestec
29.08.19 - 12.12.21 Informace dle zak 106/1999 Sb Obec Vestec
07.02.19 - 09.03.22 Výroční zpráva za rok 2018 OU Vestec
22.01.18 - 06.02.22 Výroční zpráva za rok 2017 OU Vestec
15.11.17 - 31.12.20 žádost o informace OU Vestec
20.01.17 - 31.12.20 Výroční zpráva za rok 2016 OU Vestec
10.02.16 - 31.12.20 Výroční zpráva za rok 2015 OU Vestec
28.02.15 - 31.12.20 Výroční zpráva za rok 2014 OU Vestec
02.02.14 - 31.12.20 Výroční zpráva za rok 2013 OU Vestec
08.02.13 - 31.12.20 Výroční zpráva za rok 2012 OU Vestec
08.02.12 - 31.12.20 Výroční zpráva za rok 2011 OU Vestec
29.01.11 - 31.12.20 Výroční zpráva za rok 2010 OU Vestec
28.02.10 - 31.12.20 Výroční zpráva za rok 2009 OU Vestec