Žadatelé o přenosnou volební schránku pro 2. kolo volby prezidenta České republiky na tel. 739511802