V sobotu 23.9.2023 od 14 hodin proběhne v parku "Vítání občánků" . Tímto zveme širokou veřejnost.