Společenství kominíků dne 19.7.2022 bude ve Vestci provádět kontroly a revize, telefonicky se můžete objednat na čísle 608 748 989