SDH Vestec pořádá v pátek 2.9.2022 odjezd v 17 hodin výlet do "Pivovaru Kostelec ", nejdříve prohlídka a pak posezení