Sběr nebezpečného a souběžně sběr objemného odpadu - sobota 19.10.2013 od 9 - 11 hodin před starým OU čp. 18