Pro zájemce jsou znovu obnoveny lekce venkovního cvičební se Šárkou a Erikou Bebutovými. Cvičí se 2x týdně ve Křinci na měkkém tartanovém povrchu. Bližší informace získáte u lektorek.