Pro rok 2023 je stanoven poplatek za odpad ve výši 800,- Kč za osobu, poplatek za psa ve výši 50 Kč, uhradit můžete v hotovosti na obecním úřadě nebo převodem na BU: 10528191/0100, VS: číslo popisné