Poplatek za odpad dle OZV 4/2019 můžete uhradit do pokladny na OU nebo převodem na účet 10528191/0100, poplatek za psa 50 Kč