Nabízíme dezinfekci: pokud máte zájem o dezinfekci, zavolejte starostovi nebo místostarostovi obce