Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 23.3. 2020