Informace MAS k 2. výzvě z Programu rozvoje venkova ČR